Over ons

De Aktiviteitengroep Beeklustpark Almelo is ontstaan in de jaren 70. Een groep mensen die op verschillende wijze betrokken was bij het reilen en zeilen in en rond het Beeklustpark hadden het idee opgevat om een muziekkoepel te plaatsen in het Beeklustpark.

Een voorwaarde van gemeente zijde om hiervoor subsidie te verlenen was dat men eerst maar eens moest bewijzen dat hiervoor animo was bij de inwoners van Almelo.

Na een voorzichtige start (met ca. 6 optredens per jaar) in de openlucht, groeide de belangstelling van het publiek gestaag. In het vervolg van de jaren 70 en de begin jaren 80 groeiden de activiteiten zowel in aantal als in omvang. Al snel bleek de het aantal zitplaatsen dat er ter beschikking was (150) bij elk optreden ruim te kort was.

De gemeente Almelo werd ondertussen gehouden aan de toezegging van een muziekkoepel en dat resulteerde, na jarenlange onderzoeken naar zowel een goed ontwerp als de financiële dekking, in de bouw van de huidige muziekkoepel in 1985.

Door deze muziekkoepel met haar uitstekende akoestische eigenschappen, en het enthousiasme van de leden van de Aktiviteitengroep werd het aantal optredens langzaam opgevoerd tot ca. 15 optredens per jaar , zodat er in het zomerseizoen vrijwel elke zondag iets in het park te beleven is.

Hiervan zijn er bovendien 4 zondagen met een speciaal thema.

In 1998 is de naam veranderd in Stichting Aktiviteitengroep Beeklustpark.

De vrijwilligersgroep bestaat op dit moment uit 12 leden waarbij ook de "aanhang" gedurende  het seizoen een steentje bijdraagt in de organisatie van de diverse evenementen.

In december 2005 mocht de aktiviteitengroep uit handen van Burgemeester Menno Knip de Stadsprijs 2005 in ontvangst nemen. De nominatie kwam vanuit diverse geledingen uit de Almelose samenleving en de uiteindelijke uitverkiezing door de jury is voor de Stichting een stimulans om de activiteiten de komende jaren voort te zetten.

Ook uit verschillende enquêtes, uitgevoerd door de gemeente Almelo, blijken de activiteiten in het Beeklustpark die bij een zeer hoog percentage van de Almeloërs bekend te zijn. Mede hierdoor mag de Stichting Aktiviteitengroep Beeklustpark Almelo een verhoging van het subsidie bedrag tegemoet zien om ook in de toekomst een gevarieerd aanbod aan activiteiten te kunnen waarborgen. Verder worden de activiteiten betaald uit de financiële bijdragen van het Stadsfonds Almelo, de Almelose woningstichtingen en meerdere sponsoren (die de realisatie van het gratis programmaboekje mogelijk maken).