Aanmeldingen

De Aktiviteitengroep Beeklustpark Almelo biedt elk jaar de gelegenheid aan diverse verenigingen zich te presenteren in de muziekkoepel van het Beeklustpark.

Wilt u met uw vereniging / orkest een optreden verzorgen (van maximaal 1 uur) dan kunt u contact opnemen met de Aktiviteitengroep. Begin december wordt telkens de agenda voor het nieuwe seizoen vastgesteld. De Aktiviteitengroep benadert zelf verenigingen voor de activiteiten , maar krijgt ook regelmatig verzoeken van verenigingen. Aanmelding is geen garantie voor een optreden in het park. De aktiviteitengroep probeert een zo gevarieerd mogelijk programma te brengen en heeft tegelijk te maken met beperkte financiële ruimte voor de optredens.

Aanmeldingen voor het nieuwe seizoen kunt u tot half oktober indienen bij het secretariaat van de Aktiviteitengroep.

p/a Berlagelaan 25, 7606 SR  Almelo.

Contact